Latinica
 
     

Browninfo 2014
Почетна
Часопис АГГ+
Факултет
Студиј
Водич за студенте
Лиценце
Пројекти
ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ
Округли столови и скупови
Међународна сарадња
Линкови
Датотеке
Фотогалерија
Питања и примједбе

Универзитет у Бањој Луци

 
Запослени

Претрага:

др Сандра Косић - Јеремић дипл.мат.
Предмети: Диференцијални и интегрални рачун 2
Вјероватноћа и статистика
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија
Математика у архитектури 1
Математика у архитектури 2
Кабинет: 20
Телефон:
E-пошта: skosic@agfbl.org

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Датум рођења: 28. децембар 1970. године
Мјесто рођења: Бања Лука

Образовање:

 • Магистар наука, област Алгебра, одсјек математика, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 2006. године.
 • Дипломирани математичар-професор математике и рачунарства, Математички факултет Универзитета у Београду, 1997. године
 • Гимназија у Бањој Луци, математички смјер, 1989. године

Професионална пракса:

 • Од 1. октобра 1997. до 30. септембра 2005. године радила је на Архитектонско-грађевинском факултету као стручни сарадник на предметима: Математика (архитектонски одсјек) и Математика 2 (грађевински одсјек).
 • Од јуна 2006. ради на Архитектонско-грађевинском факултету као виши асистент на предметима Математика 1 и Математика 2 на архитектонском одсјеку, а такође изводи вјежбе из предмета Математика 2 на грађевинском одсјеку. Тренутно врши дужност продекана за финансије.
 • Школске 1997/98 радила је као хонорарни сарадник Природно-математичког факултета у Бањој Луци, гдје је изводила вјежбе из предмета Анализа 1.
 • Од 1997-2004 год. била је члан Савјета Архитектонско-грађевинског факултета.
 • Такође ради као хонорарни сарадник Шумарског факултета у Бањалуци.

ТЕЗЕ

 • Сандра Косић-Јеремић: О елементарном рјешавању проблема са екстремима у настави математике у школама, Природно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Нови Сад, 2006.

ЧЛАНЦИ У ПЕРИОДЧИНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА

  1. Сандра Косић-Јеремић: Неједнакости и њихова примјена у елементарном рјешавању задатака са максимумом и минимумом, Зборник радова Архитектонско-грађевинског факултета у Бањалуци, Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањалуци, Бањалука 2006, 97-110

  2. Сандра Косић-Јеремић: Елементаран приступ неким екстремалним     проблемима, МАТ-КОЛ (Бања Лука), XIII(1)(2007), 57-65

  3.   Сандра Косић-Јеремић:  Конструктибилни бројеви,  НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ, Друштво математичара Србије, Београд, LIII_3-4/2008, 29-41

  4. Јелена Гајић, Сандра Косић-Јеремић: Један задатак са комплексним бројевима, НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ, Друштво математичара Србије, Београд, , LIV_2-3/2009, 24-26


 
 
 
покреће БТГцмс